ZZP’ers Opgelet!

Bericht voor ZZP’ers in o.a. Berkum

Op de website van de Gemeente Zwolle is een speciale Corona pagina aangemaakt.

Op deze pagina staat een link waar ondernemers worden doorgelinkt naar een webformulier.

Alleen met dit webformulier kan uitstel van betaling worden gevraagd voor de facturen van de Gemeente Zwolle. Dit webformulier is gekoppeld aan Medewerker Portaal waarmee de registratie van de aanvragen goed wordt geborgd. Deze aanvragen komen dan terecht bij Centrale Invordering van de afdeling Financiën..

Het betreft hier de volgende vorderingen:

  • Uitstel van betaling voor belastingen die door de Gemeente Zwolle worden opgelegd. (precario, toeristenbelasting, etc)
  • Uitstel van betaling voor facturen die door de afdeling Vastgoed worden opgelegd. (huur panden, etc.)
  • Uitstel van betaling voor facturen die door andere vak afdelingen worden opgelegd. (reclame huur etc., marktgelden, havengelden etc)

Dit proces geldt niet voor de facturen / aanslagen van de volgende organisaties:

  • Uitstel van betaling voor belastingen die worden opgelegd  door GBLT (OZB, Rioolheffing, afvalstoffenheffing etc.)
  • Uitstel van betaling voor facturen van Sportservice (huur accommodaties etc.)

Voor deze vorderingen dienen de ondernemers altijd contact op te nemen met de organisaties die de facturen verzenden.

Informatie is beschikbaar op de website van deze organisaties.

Als gemeente krijgen we ook reacties van ondernemers over kwijtschelding of verlaging van vorderingen. Deze maatregel is (nog) niet aan de orde