Corona Virus

Annuleringen activiteiten in Berkum

N.a.v. de landelijk vastgestelde maatregelen ter beperking van verspreiding van het corona virus zijn vooralsnog tot nader order alle activiteiten van grote groepen dan wel kleinere groepen met relatief veel ouderen geannuleerd. Dit betreft de activiteiten van:

 • Groot Mannenkoor Zwolle
 • Bridge vereniging ZBV
 • Bridge vereniging BIVOO
 • Dames bridge Zwolle
 • Bridge club de Vecht
 • Feestavond Salsa dansen
 • VG Sport
 • Bingo Weijenbelt
 • Informatie avond Berkum Energie Neutraal
 • Sjoel activiteiten ANS/Oost
 • Bijeenkomst SATL
 • Gesprek inwoners met de burgemeester
 • Paasschieten 4 april
 • Repair Café 4 april

Bestuur Wijkvereniging Berkum en bestuur Stichting Exploitatie Weijenbelt