LelystadAP

Voorkom verjaring van schade door Lelystad Airport.

Op 1 april 2015 is het Luchthavenbesluit Lelystad in werking getreden. Op grond van de Wet luchtvaart kan een belanghebbende verzoeken om een vergoeding van de schade (Bijvoorbeeld: waardevermindering van je huis, inkomstenderving van een camping, ongeschikt worden van een locatie enz). Het recht op vergoeding van schade verjaart na vijf jaar. In dit geval dus 1 april 2020. Om je recht op een eventuele schadevergoeding te behouden is het noodzakelijk dat de schade niet verjaart. Stuur daarom vóór 1 april 2020 een zogenoemde ‘stuitingsbrief’. We hebben een stuitingsbrief laten opstellen die je eenvoudig zelf kunt gebruiken. Deze brief vind je hier.